Vennligst logg inn

Dele ut gode nyheter

Internasjonalt
Norge
Oppdraget
Pause Button
Photo

Mer enn misjonærer...

Gideon er en internasjonal organisasjon med medlemmer fra alle evangeliske trossamfunn. Våre medlemmer ønsker å nå andre med evangeliet ved personlig vitnesbyrd og utdeling av Guds ord. Vi er nå i 200 land rundt om i verden.Gideonmedlemmene bor og arbeider i sitt nærmiljø, noe som gjør oss meget effektive fordi...

  • De kjenner lokalt språk og kultur.
  • De kjenner til hvor hotell, skoler, fengsler, helseinstitusjoner og andre utdelingssteder er lokalisert og ofte kjenner de de som er ansvarlige på utdelingsstedene.  
  • Siden arbeidet er basert på frivillig innsats, er vi meget kostnadseffektive.
  • Noen ganger er vi i stand til å organisere lokale grupper med gideonmedlemmer i land hvor tradisjonell misjonsvirksomhet ikke er tillat.

Gi til Gideonarbeidet og vær på den måten med å la Guds ord ha innvirkning på andre.

  • For å be for spesifikke behov i Gideonarbeidet, klikk her.
  • For å gi en gave til Gideon, klikk her.
  • For å kontakte oss for mer informasjon, klikk her.

Se også...

thelifebook

Facebook

Les mer

Gideon gjør Guds ord tilgjengelig

Hvert år tilbyr Gideon gratis eksemplarer av Guds ord på skoler, høgskoler/universitet, til hotell og andre overnattingssteder, til sykehus og helseinstitusjoner og til fengsler og andre utdelingsprioriterte områder.

Vi ønsker å møte menneskene der de er i hverdagen og gi dem en hilsen fra Gud. De som ikke går på møter i kirker og bedehus kan på den måten få kjennskap til hva Guds ord sier og kan være til hjelp for den enkelte i deres situasjon.

Hjelpesidene i bøkene gjør at de som ikke er kjent i Bibelen på en enkel måte kan finne frem til sentrale tema i Bibelen.

 

Se også

thelifebook

Les mer

Den verdensvide misjonen

Målet for Gideons arbeid er å vinne andre for Kristus, og vår unike metode er utdeling av bibler og nytestamenter på utvalgte steder i samfunnet. Gideon har delt ut mer enn 1.7 milliard bibler og nytestamenter i 200 land rundt om i verden... så langt. Det å ha Guds ord tilgjengelig kan føre mennesker til tro på Kristus, og vi inviterer deg til å se rundt på disse nettsidene for å lære mer om Gideon og hvordan du kan hjelpe oss å gjøre Guds ord tilgjengelig for andre. 

thelifebook Facebook

Les mer

Bruk gideonkort

og gi samtidig til bibelspredningen

kortførsteside1

Double ArrowTil minne og
Double ArrowGratulasjonskort
Double ArrowJulekort

Se også thelifebook, Norge

thelifebook

Enda et forvandlet liv
TestimonialEn gideonitt ga Beth et nytestamente som ikke bare ledet til hennes frelse...
– Beth
Se video

Milepæl oppnådd

2 milliard er passert og vi går videre.