Vennligst logg inn

Dele ut gode nyheter

Internasjonalt
Norge
Oppdraget
Pause Button
Photo

Mer enn misjonærer...

Gideon er en internasjonal organisasjon med medlemmer fra alle evangeliske trossamfunn. Våre medlemmer ønsker å nå andre med evangeliet ved personlig vitnesbyrd og utdeling av Guds ord. Vi er nå i 200 land rundt om i verden.Gideonmedlemmene bor og arbeider i sitt nærmiljø, noe som gjør oss meget effektive fordi...

  • De kjenner lokalt språk og kultur.
  • De kjenner til hvor hotell, skoler, fengsler, helseinstitusjoner og andre utdelingssteder er lokalisert og ofte kjenner de de som er ansvarlige på utdelingsstedene.  
  • Siden arbeidet er basert på frivillig innsats, er vi meget kostnadseffektive.
  • Noen ganger er vi i stand til å organisere lokale grupper med gideonmedlemmer i land hvor tradisjonell misjonsvirksomhet ikke er tillat.

Gi til Gideonarbeidet og vær på den måten med å la Guds ord ha innvirkning på andre.

  • For å be for spesifikke behov i Gideonarbeidet, klikk her.
  • For å gi en gave til Gideon, klikk her.
  • For å kontakte oss for mer informasjon, klikk her.

Se også...

thelifebook

Facebook

Les mer

Gideon gjør Guds ord tilgjengelig

Hvert år tilbyr Gideon gratis eksemplarer av Guds ord på skoler, høgskoler/universitet, til hotell og andre overnattingssteder, til sykehus og helseinstitusjoner og til fengsler og andre utdelingsprioriterte områder.

Vi ønsker å møte menneskene der de er i hverdagen og gi dem en hilsen fra Gud. De som ikke går på møter i kirker og bedehus kan på den måten få kjennskap til hva Guds ord sier og kan være til hjelp for den enkelte i deres situasjon.

Hjelpesidene i bøkene gjør at de som ikke er kjent i Bibelen på en enkel måte kan finne frem til sentrale tema i Bibelen.

 

Se også

thelifebook

Les mer

Den verdensvide misjonen

Målet for Gideons arbeid er å vinne andre for Kristus, og vår unike metode er utdeling av bibler og nytestamenter på utvalgte steder i samfunnet. Gideon har delt ut mer enn 1.7 milliard bibler og nytestamenter i 200 land rundt om i verden... så langt. Det å ha Guds ord tilgjengelig kan føre mennesker til tro på Kristus, og vi inviterer deg til å se rundt på disse nettsidene for å lære mer om Gideon og hvordan du kan hjelpe oss å gjøre Guds ord tilgjengelig for andre. 

thelifebook Facebook

Les mer

Bruk gideonkort

og gi samtidig til bibelspredningen

kortførsteside1

Double ArrowTil minne og
Double ArrowGratulasjonskort
Double ArrowJulekort

 

Se egen side: Landsmøtet 2018

Enda et forvandlet liv
TestimonialEn gideonitt ga Beth et nytestamente som ikke bare ledet til hennes frelse...
– Beth
Se video

Milepæl oppnådd

2 milliard er passert og vi går videre.