Gideoniterna Sverige

Internationellt
Sverige
Reaktioner
Pause Button
Photo

Gud verkar i Indien 

Med 1,2 miljarder människor, utgör Indien 17% av världens totala befolkning. Och fastän bara 5,8% av befolkningen är kristna, så är det fantastiskt att se hur fler och fler människor i Indien lär känna Jesus Kristus som Herre och Frälsare.*

Läs mer

Gideoniterna är en ideell organisation med syfte att dela ut Guds Ord. Arbetet är internationellt och bedrivs i 200 länder. I Sverige har Gideoniterna ca 2 500 medlemmar.

Läs mer

Reaktioner

 

Gideoniterna får nu och då reaktioner från mottagare av de Nya testamenten som delas ut. Oftast är det för att tacka för det stöd och den hjälp som läsning av bibeln har givit. Breven berättar ofta om livsförändrade erfarenheter som en direkt konsekvens av att man fått möjlighet att läsa Guds Ord i sin ensamhet.

Läs mer